Karera | Team- och individutveckling
15794
page-template-default,page,page-id-15794,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Team- och individutveckling

Tjänst och individutveckling

Tjänst och individutveckling

Forskning visar att utvecklingsinriktade team och individer är mer produktiva, effektiva och har högre initiativförmåga. Karera erbjuder tjänster för team och individer som vill utveckla sin förmåga kring samarbete och kommunikation vilket ger bättre resultat och klimat. Att kartlägga gruppers behov och värderingar är viktigt för att skapa framgångsrika team. Vi anpassar givetvis arbetet utifrån ert företags specifika behov och situation. Mål och syfte är alltid att göra en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

 

Exempel på inriktningar vid teamutveckling

• Öka kunskapen kring sig själv och sina talanger samt öka förståelsen för teamets olikheter
• Träna dialog, kommunikation och feed back
• Värderingsarbete
• Konflikthantering
• Nytt team med nya medlemmar eller team som kört fast i sin utveckling
• Ansvarsfördelning och gemensamma överenskommelser