Karera | OPTIMERAD HR
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Kareras tjänster

Vi är ett konsultföretag som arbetar för att en insats ska bidra till utveckling och effektivitet gällande individen, gruppen eller organisationen. Här är något av det vi erbjuder.

LEDARUTVECKLING

Medarbetare eller resultat i fokus? Vi säkerställer och utvecklar båda! Karera erbjuder verktyg som kartlägger ledarskapet hos cheferna. Vi ger individuella återkopplingssamtal kring utvecklingspotential och coachar chefer i ledarutveckling.

Läs mer här!
TEAM- OCH INDIVIDUTVECKLING

Karera coachar ledare, grupper och medarbetare och mäter alltid våra resultat – 97 procent är nöjda eller mycket nöjda. Kareras coacher är certifierade genom organisationerna ICC International Coach Community och ICF International Coach Federation.

Läs mer här!
KARRIÄRPLANERING

Karriärplanering innebär en metodisk djupare reflektion kring sig själv utifrån ett lustfyllt perspektiv. Målet är att öka kunskapen kring sina egenskaper, drivkrafter och värderingar som ger de bästa förutsättningarna ”för att vara där jag blir som bäst”.

Läs mer här!
TESTER

Karera erbjuder en rad analyser och utvärderingar som är utarbetade och framtagna av experter inom området för utvärdering och analys. Metoden är enkel och snabb att använda och det görs on-line med allra högsta sekretess och med integritet för individen.

Läs mer här!

OM FÖRETAGET

Karera betyder karriär som i sin tur beskriver hur vi väljer att leva våra arbetsliv, hur vi utvecklar organisationer och hur vi kombinerar människors potential med företags produktivitet. Kareras värdering kring människa och organisation förknippas med bilden ”att vi är som bäst när vi känner engagemang och befinner oss i ett resultatinriktat och bekräftande sammanhang” – utifrån detta har vi skapat Kareras tjänster.

Karera – förenar människa och strategi

Karera startade 2005 och är ett ägarlett konsultföretag. Våra kunder finns i näringsliv och offentlig verksamhet. Våra tjänster utformas för ledning, chefer och medarbetare samt till enskilda deltagare och grupper.  Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är ett positivt gäng som samarbetar och månar om kvalitet, engagemang samt en tydlig metodik. Vårt mål är att våra kunder upplever oss som en partner och att vi bidrar till utveckling och förändring på ett positivt sätt. 

VI PÅ KARERA HJÄLPER MÄNNISKOR OCH ORGANISATIONER ATT UTVECKLAS OCH DÄRIGENOM NÅ SINA MÅL.

VI HJÄLPER ER ATT UTVECKLAS!

KUNDEN HAR ORDET