Karera | Karriärplanering
15740
page-template-default,page,page-id-15740,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Karriärplanering

 Karriärplanering

Karriärplanering

Ordet karriär beskriver förmågan att hantera arbetslivet. Kareras syn på människan och organisationen handlar om och förknippas med tesen att ” vi är som bäst när vi känner engagemang och befinner oss i ett stimulerande sammanhang”. Att känna engagemang på arbetet är en önskan hos de flesta, på samma sätt som arbetsgivare vill erbjuda ett stimulerande arbete. Utifrån dessa önskemål har vi skapat Kareras tjänsteutbud där Karriärplanering är en tjänst i sig och finns som värdering eller metod i våra övriga tjänster.

 

Vad är karriärplanering?

Karriärplanering innebär en metodisk djupare reflektion kring sig själv utifrån ett lustfyllt perspektiv där målet är att öka kunskapen kring sina egenskaper, drivkrafter och värderingar, i syfte att kartlägga vilket sammanhang som ger de bästa förutsättningarna ”för att vara där jag blir som bäst”. Detta innebär att den egna potentialen och personens inre längtan flätas samman till en målbild som visar vägen till det rätta sammanhanget för en person i karriären. Coaching är ett verktyg i processen som bl.a. bidrar till förståelsen för att vi oftast har en större potential än vi många gånger ser och använder.

 

Hur går karriärplanering till?

Karera har arbetat fram en metod som vi använder för detta ändamål. Metoden innehåller en bred verktygslåda av övningar, tester, uppgifter och motiverande samtal samt coaching. Vi plockar ur verktygslådan utifrån varje persons enskilda behov och önskemål. Kareras karriärplanering görs i flera steg där vi startar med kompetensinventering av erfarenheter, egenskaper och förmågor. Fortsättningsvis arbetar vi med att belysa alternativa vägar, möjligheter och mål för den fortsatta karriären och slutligen ingår också att göra handlingsplan och iscensätta en förändring. En karriärplanering innebär också att man tar hänsyn till den aktuella livssituationen då den totala livsbalansen påverkas till stor del av vår karriärsituation. Många som gör en karriärplanering upplever att de också får en ökad självkänsla och sätter modigare mål vilket bidragit till ytterligare en dimension med positiva effekter.

 

När och för vem?

För alla – är Kareras svar. Vi ägnar oss ca 80 000 timmar till arbete under ett liv.  Alla som vill påverka sitt liv och sin framtid och som inte har en handlingsplan bör livs- och karriärplanera. Om man står inför en ny situation i arbetslivet, blivit uppsagd eller inte finner engagemang eller tydliga mål med det arbete man har. Att känna längtan eller nyfikenhet för ett nytt jobb eller bransch är vi många som gör då karriärplanering kan bidra till ett steg i rätt riktning. Att karriärplanera för att återupprätta värdet på det man redan har eller att få tillbaka engagemang och känna att jag är precis där jag vill vara och att jag är som bäst.

 

Vilka är Karera Human Resources erfarenheter?

Är engagemang en attityd, förmåga eller en drivkraft? Eller en känsla som skapas av de tre? Känslan av att vi styr och påverkar vår egen framtid skapar engagemang och ökat ansvarstagande för den egna arbetssituationen. Då karriärplaneringen leder till att man byter arbete inom eller utanför organisationen blir det också gynnsamt för båda parter eftersom drivkraften är att göra något bättre. Tillfälle för reflektion, att bli sedd och lyssnad på som människa är behov vi alla har och som ges tillfälle för i coaching och karriärplanering. I ledar- och medarbetarutveckling arbetar Karera med ett coachande förhållningssätt för att också öka det egna engagemanget i sin roll i arbetet. Vi har mycket goda erfarenheter av organisationer som erbjudit karriärplanering inför stora förändringar för att ge personerna en chans att reflektera över hur de vill agera i omorganisationen och detta har lett till aktiva val istället för passivitet och lamslagning. Kanske är Karriärplanering en självklarhet att erbjuda organisationen hos den modige arbetsgivaren i framtiden?

Vårt namn Karera betyder karriär vars innebörd syftar till – yrkesbana