Karera | Rekrytering
15792
page-template-default,page,page-id-15792,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Rekrytering

Rekrytering

Står ni inför att anställa en ny medarbetare? Detta är en viktig investering för organisationen och varje rekrytering ställer olika krav på processen. Er nya medarbetare ska ha rätt kompetens för uppgiften och samtidigt trivas och ha hög potential för att utvecklas och bidra i ert sammanhang och till er företagskultur.

Karera rekryterar chefer, specialister och medarbetare inom olika branscher och tjänsteområden. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att göra hela, eller delar av rekryteringsprocessen och anlitas också som projektledare i större rekryteringar av mer komplex karaktär.

Vi erbjuder också ”second opinion” vilket innebär att vi i rekryteringens slutskede säkerställer den mest lämpliga personen med hjälp djupintervjuer, tester och självskattningsformulär.

Exempel på genomförda uppdrag

• Försäkringssäljare / Bank
• It Chef/ Myndighet
• Handläggare
• Projektledare / Myndighet
• Försäljningschef/ Detaljhandel
• Assistenter Controller / Ideell verksamhet
• HR Chef / Myndighet
• Säljare
• It specialist/ Konsultföretag
• KAM/ Vårdprodukter
• Samordnare