Karera | Ledarutveckling & Coaching
15764
page-template-default,page,page-id-15764,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ledarutveckling & Coaching

Ledarutveckling & Coaching

Ledarutveckling & Coaching

Företagsanpassad utbildning för grupp eller individ

Ett gott ledarskap ställer höga krav på chefers förmåga att vara tydliga, skapa engagemang och ställa krav kring förväntan och prestation. Karera tränar och utvecklar chefer i ett ledarskap som leder till ökad självkännedom, tydligare kommunikation och därmed högre engagemang i organisationen. Resultatet blir ett bättre arbetsklimat med öppenhet, tydlighet och effektivitet vilket leder till ökad lönsamhet och högre trivsel. Coaching ingår som en del i ledarutvecklingen där chefer coachas att träna nya beteenden, får personlig feed back och ges tillfälle att bolla sina tankar med certifierad coach och managementkonsult.

Viktiga delar i ledarutveckling

• Ökad självkännedom kring personlighet och beteenden.
• Samtalsmetodik och mod för att skapa initiativ och motivation
• Kommunikation och dialog kring förväntningar, återkoppling på resultat och mål.
• Hur jag som chef lyckas med att förändra både mig själv, teamet och organisationen.
• Öka förmågan att ställa krav, följa upp och styra mot verksamhetsmålen.