Karera | Ledningsgruppsutveckling
15891
page-template-default,page,page-id-15891,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ett vinnande team uppstår då alla ges chansen att bidra och samverka utifrån de olika personligheter, talanger och kompetenser de besitter. Kareras ledningsgrupputvecklingsprogram innefattar att identifiera ledningsgruppens uppdrag, utmaningar och möjligheter med hjälp av ledningsgruppsutvärdering. Det innebär fokus på rätt typ av insats, vilket i förlängningen skapar effektivitet och ökat samarbete. Ofta handlar det om hur ledningsgruppen tar sig an sitt arbete och kvaliteten i hur man agerar, tänker och kommunicerar med varandra. Kareras ledningsgrupputveckling leder till en handlingsplan för att förbättra samverkan, effektivitet och därmed hela företagets resultat och välbefinnande.

Viktiga delar i LG-programmet

• Utvärdering med återkoppling kring styrkor och utmaningar
• Förtydligande av ledningsgruppens roll och uppdrag
• Ökad förmåga kring kommunikation och samverkan
• Gruppens samspel med resten av organisationen
• Ökad förståelse för förändringsprocesser och dialog kring förväntningar
• Tydligare arbete med mjuka och hårda värden i verksamhetsstyrning.